Nota prawna

NOVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, pod adresem: ul. Paderewskiego 34,41-500 Chorzów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Nr 0000169061, z kapitałem zakładowym w wysokości 900 000,00 zł wpłacony w całości o numerze NIP: 627-24-77-191REGON: 278097580 przysługują wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej pod domeną noviamed.com.pl w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej noviamed.com.pl, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

Domena

NOVIA Sp. z o.o. na podstawie umowy związanej z rejestracją domen internetowych noviamed.com.pl oraz novia.com.pl posiada wyłączne prawo do użytkowania tych domen.

Prawa autorskie

Kopiowanie elementów Strony Internetowej www.noviamed.com.pl oraz novia.com.pl, w tym: tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych, w celu wykorzystania w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody NOVIA Sp. z o.o. jest zabronione i podlega sankcjom.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu noviamed.com.pl oraz novia.com.pl jest NOVIA Sp. z o.o.

  • Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania.
  • Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem portalu www.noviamed.com.pl lub novia.com.pl  jest dobrowolne.
  • Dane użytkowników pozostawione na stronie zbierane będą przez NOVIA Sp. z o.o. jedynie w celu zbadania poziomu zainteresowania produktami firmy oraz stroną internetową i są przeznaczone wyłącznie na użytek NOVIA Sp. z o.o. Informacje te nie są udostępniane, a w szczególności sprzedawane innym firmom czy organizacjom.

Wszelkie dane osobowe użytkownika, przekazane do NOVIA Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystywane przez NOVIA Sp. z o.o. do sprawniejszego i szybszego przekazywania informacji o usługach świadczonych użytkownikowi. NOVIA Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Linki zewnętrzne

Strona Internetowa NOVIA Sp. z o.o. może zawierać aktywne łącza do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. Korzystanie ze stron internetowych, do których są łącza ze strony internetowej NOVIA Sp. z o.o., odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Pliki Cookie „ciasteczka”

Informacje na temat wykorzystywania plików cookie na stronie znajdują się w linku poniżej:

Polityka cookie

Informacja o ofercie

Treści podane na stronie mają charakter informacyjny. Informacje podane na stronie nie stanowią oferty, zaproszenia do składania ofert lub przyrzeczenia publicznego w myśl Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad korzystania ze Strony Internetowej NOVIA Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: novia@novia.com.pl

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Rejestracja telefoniczna:
32 72 48 606
660 740 797

CENTRUM
REHABILITACJI:

Rejestracja telefoniczna:
32 72 48 607 

GABINET STOMATOLOGICZNY

Rejestracja telefoniczna:
32 72 48 618

Noviamed Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej - Logo

Kontakt

Rejestracja Online